Dotacje

Program finansowania zakupu i montażu pomp ciepła i paneli solarnych PROSUMENT

 

Nadrzędnym celem programu PROSUMENT jest ograniczenie emisji CO2 do atmosfery poprzez zakup i montaż instalacji czerpiących energię z odnawialnych źródeł energii. Zadaniem instalacji natomiast jest wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby osób fizycznych czy też spółdzielni mieszkaniowych.

 

Wsparciem finansowym objęte jest przedsięwzięcie polegające na zakupie i montażu np.: pompy ciepła lub paneli solarnych na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych.

 

Na realizację programu przeznaczono  714 960 tys. zł i jest on przewidziany na lata 2015 – 2022. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym, natomiast terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone zostały na stronie internetowej NFOŚiGW.

 

Głównymi zasadami udzielania dofinansowania są:

 

  • Pożyczka lub kredyt łącznie z dotacją
  • Dotacje 20% lub 40%
  • Oprocentowanie pożyczki lub kredytu 1%
  • Okres finansowania do 15 lat

 

O dofinansowanie można ubiegać się poprzez:

 

  • Jednostki samorządu terytorialnego
  • BOŚ
  • WFOŚiGW

 

Szczegółowe informacje na temat dotacji znajdą Państwo na stronie NFOŚiGW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natur Hed
Natur hed
Natur hed
Natur hed
Natur hed
Natur hed
Natur hed
Natur hed
Natur hed
Natur hed
Natur hed