Wyróżniony wpis

Pompy powietrze-woda

Pompy ciepła powietrze-woda firmy E | S ® to urządzenia dla tych, którzy w swoich domach posiadają wodny system grzewczy i pragną znacząco obniżyć koszty ogrzewania. Wystarczy zainstalować energooszczędne produkty do wodnych systemów grzewczych z asortymentu firmy E | S ®, aby zapewnić sobie obniżenie wydatków na ogrzewanie już od pierwszego dnia użytkowania oraz pełen zwrot kosztów inwestycji w krótkim okresie czasu.

 

Pompy powietrze woda charakteryzują się maksymalną elastycznością mocy dostosowaną do twoich potrzeb grzewczych, w asortymencie oferujemy urządzenia o następujących parametrach: 6kW, 9kW, 11kW, 13kW oraz 20kW.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotacje

Program finansowania zakupu i montażu pomp ciepła i paneli solarnych PROSUMENT

 

Nadrzędnym celem programu PROSUMENT jest ograniczenie emisji CO2 do atmosfery poprzez zakup i montaż instalacji czerpiących energię z odnawialnych źródeł energii. Zadaniem instalacji natomiast jest wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby osób fizycznych czy też spółdzielni mieszkaniowych.

 

Wsparciem finansowym objęte jest przedsięwzięcie polegające na zakupie i montażu np.: pompy ciepła lub paneli solarnych na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych.

 

Na realizację programu przeznaczono  714 960 tys. zł i jest on przewidziany na lata 2015 – 2022. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym, natomiast terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone zostały na stronie internetowej NFOŚiGW.

 

Głównymi zasadami udzielania dofinansowania są:

 

 • Pożyczka lub kredyt łącznie z dotacją
 • Dotacje 20% lub 40%
 • Oprocentowanie pożyczki lub kredytu 1%
 • Okres finansowania do 15 lat

 

O dofinansowanie można ubiegać się poprzez:

 

 • Jednostki samorządu terytorialnego
 • BOŚ
 • WFOŚiGW

 

Szczegółowe informacje na temat dotacji znajdą Państwo na stronie NFOŚiGW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cennik

 • Ceny zawierają podatek VAT- 23%
 • Możliwość indywidualnej negocjacji cen!
 • Montaż  już 1000 PLN brutto

 

 • Dofinansowanie z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii  PROSUMENT dla osób fizycznych oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych

Zbiorniki wielofunkcyjne

Duże oszczędności przy małych kosztach

 

Jeśli posiadasz instalację ogrzewania wodnego lub planujesz budowę nowej, to ważne, aby z ekonomicznego, energetycznego i ekologicznego punktu widzenia posiadać idealnie funkcjonujący system ogrzewania zarówno pomieszczeń jak i wody. Wielofunkcyjny zbiornik jest rozwiązaniem, które dostarcza takich możliwości.

Czytaj dalej