Dotacje

Program finansowania zakupu i montażu pomp ciepła i paneli solarnych PROSUMENT

 

Nadrzędnym celem programu PROSUMENT jest ograniczenie emisji CO2 do atmosfery poprzez zakup i montaż instalacji czerpiących energię z odnawialnych źródeł energii. Zadaniem instalacji natomiast jest wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby osób fizycznych czy też spółdzielni mieszkaniowych.

 

Wsparciem finansowym objęte jest przedsięwzięcie polegające na zakupie i montażu np.: pompy ciepła lub paneli solarnych na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych.

 

Na realizację programu przeznaczono  714 960 tys. zł i jest on przewidziany na lata 2015 – 2022. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym, natomiast terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone zostały na stronie internetowej NFOŚiGW.

 

Głównymi zasadami udzielania dofinansowania są:

 

  • Pożyczka lub kredyt łącznie z dotacją
  • Dotacje 20% lub 40%
  • Oprocentowanie pożyczki lub kredytu 1%
  • Okres finansowania do 15 lat

 

O dofinansowanie można ubiegać się poprzez:

 

  • Jednostki samorządu terytorialnego
  • BOŚ
  • WFOŚiGW

 

Szczegółowe informacje na temat dotacji znajdą Państwo na stronie NFOŚiGW